Kundanpassade tjänster

Fastighetsservice – Utemiljö – Lokalvård – Arenaservice

Vi skapar värde

Pema Partner erbjuder kundanpassade lösningar inom fastighetsservice, utemiljö, lokalvård och arenaservice. Vi arbetar fokuserat, engagerat och lösningsorienterat mot vårt mål, att skapa värde.

Vi arbetar med allt från ventilation, brandskydd, underhåll för att minska risken för fel och optimering av energiförbrukningen i fastigheter till att skapa attraktiva utemiljöer att trivas i och ge medarbetare och elever en bättre arbetsmiljö genom städning av kontor och skolor. 

Välkommen att kontakta oss för att helt förutsättningslöst diskutera dina behov. Utifrån dem skapar vi sedan en lösning som passar dig.Våra tjänster


Fastighetsservice

Vi erbjuder driftentreprenad, där vi tar hand om det felavhjälpande och planerade underhållet av dina fastigheter. Vi arbetar även med fastighetsteknik, där vi exempelvis ser över ventilationen, brandskyddet och utför energibesparande åtgärder. 

LÄS MER

Utemiljö

Vårt fokus är att sköta om och utveckla våra kunders utemiljöer för att skapa en positiv upplevelse och ett långsiktigt värde för boende och besökare. I tjänsten ingår bland annat gräsklippning, rensning av hängrännor samt snö- och halkbekämpning.

LÄS MER

Lokalvård

Rena lokaler är viktigt både för hälsan, trivseln och arbetsmiljön. Våra erfarna medarbetare inom lokalvård hjälper både den offentliga och privata sektorn med städning av till exempel verksamhetslokaler och skolor.

LÄS MER

Arenaservice

Vi erbjuder allt från en helhetslösning för en attraktiv och driftsäker arena för högsta divisionen till skötsel av den lilla idrottsplatsen för den lokala klubben. Vi brinner för idrott och har ett extra starkt engagemang och en förståelse för dess utmaningar.

LÄS MER