Trygg och modern fastighetsservice


Driftentrepenad

Pema partner utför planerade underhållsarbeten på fastigheter, tekniska installationer samt avhjälper fel. Tjänsten anpassas helt och hållet efter dina behov och önskemål.

Fastighetsteknik

Allt inom ventilation, systematiskt brandskyddsarbete och andra energibesparande åtgärder är mer avancerade tjänster som vi har erfarenhet av och hjälper många fastighetsägare med.  

Driftentrepenad

Öka värdet på din fastighet

Vi planerar och utför underhållsarbete på dina fastigheter för att minska risken för fel i framtiden. Skulle något fel uppstå är vi snabbt på plats för att åtgärda det. 

Våra medarbetare är kundorienterade och servicemedvetna, vilket bidrar till goda kundrelationer och ett gott rykte på marknaden. 

Uppföljning


Vi är noggranna med uppföljning och statistik för att säkerställa effektivt resursutnyttjande och god totalekonomi i den dagliga driften, samt för att skapa stabila underlag för den långsiktigt strategiska planeringen. Som kund får du snabb återkoppling på utförda åtgärder och löpande drift.

Projektledning 


Vi åtar oss även projektledning av mindre bygg- och anläggningsprojekt som exempelvis asfaltering, vattenskador, ombyggnader och reparationer.
Vi kan även hjälpa till med kundservicetjänster, som vaktmästeri och nyckelservice.

Fastighetsteknik

Innovativa lösningar för framtidens fastigheter

Ventilation, brandskydd och energibesparande åtgärder som förbättrar driftsekonomin och gynnar miljön genom minskad energiförbrukning är ett högt prioriterat område för oss.

Vi skapar även lösningar för alla aspekter av det löpande fastighetstekniska arbetet och kan ta ansvar för åtgärder inom VVS och byggservice. Ytterligare tjänster vi kan erbjuda är tillsynrondering, fjärrövervakning och 24-timmars jour året runt.

Brandskyddsarbete


Vårt erbjudande inom systematiskt brandskyddsarbete består främst av att identifiera brister i fastighetens brandskydd enligt de regelverk som finns för att sedan föreslå och utföra åtgärder. Det kan vara i form av ny eller kompletterande skyltning, årlig översyn av brandsläckare och övrig utrustning samt SBA-rondering. 

Ett flertal av våra fastighetstekniker är utbildade inom brandskydd vilket gör att vi ofta upptäcker brister när vi gör teknisk rondering i våra kunders fastigheter och lokaler. 

Ventilation


Våra uppdrag inom ventilation sträcker sig från projekt i stora och små industrier till kontor och offentliga lokaler samt butiker och bostäder. Givetvis med ambition att skapa bästa möjliga inneklimat till minsta möjliga energiförbrukning och miljöbelastning.

Vi tillhandahåller alla förekommande tjänster inom luftbehandlingsområdet, det vill säga allt från projektering till installation och eftermarknad med service och underhållskontrakt.
Vi utför även OVK (obligatorisk ventilationskontroll) på alla typer av fastigheter.


Kontakta oss


Är du intresserad av våra tjänster inom fastighetsservice är du välkommen att kontakta oss så berättar vi mer.