Attraktiva utemiljöer att trivas i

Pema partner är experter på att sköta och utveckla utemiljöer som bidrar ett positivt första intryck och ett långsiktigt värde för boende, verksamheter och besökare.

Gröna rum och ytor


Vi kan ta hand om det gröna rummet i alla avseenden. Det innebär anläggning och skötsel av planteringar och gräsmattor. Dessutom tar vi hand om beskärning, trädfällning och häckklippning. Givetvis sköter vi lövröjning på hösten.

Sten och snickeri


Hos oss får du hjälp med alla former av betong-, sten- och snickeriarbeten för utemiljön. Vi kan ta helt eller delvis ansvar för projektet och tillhandahåller de resurser som krävs för plattläggning, stensättning och byggnation av murar, plank och staket.

Vinterunderhåll


Effektiv snöröjning, halkbekämpning och att ta bort is tillhör vinterns måsten. Vi erbjuder moderna maskiner, serviceinriktad personal och möjlighet att anpassa graden av beredskap utifrån dina individuella krav. Dessutom erbjuder vi sandupptagning på våren och underhållssopning året runt.

Lek och fritid


Ändamålsenliga, godkända och trygga lekplatser är en självklarhet i ett modernt bostadsområde. Vi har behörighet att kontrollera och besikta lekplatser. Vi tar även hand om löpande underhåll, reparationer och nyinstallationer. Andra åtaganden vi erbjuder är underhåll av bänkar, bord och andra bekvämligheter.


Kontakta oss


VIll du ha hjälp med att skapa och underhålla en attraktiv utemiljö är du välkommen att kontakta oss så berättar vi mer.