Tjänster

Fastighetsförvaltning

Öka värdet på din fastighet med hjälp av våra tjänster inom fastighetsförvaltning

Med hjälp av våra serviceinriktade och professionella medarbetare får du den bästa kombinationen av affärsnytta, klimatnytta och attraktiva miljöer som skapar långsiktigt värde för människor och verksamheter.

Vad som ingår i tjänsten

När du anlitar oss för energieffektivisering får du ett planerat underhåll av fastigheter och tekniska installationer där vi minimerar riskerna för att fel ska uppstå. Vi arbetar även med att optimera din energiförbrukning, vilket leder till att din driftsekonomi förbättras samt att miljön gynnas av att din energiförbrukning minskar i fastigheten. 

DRIFT & UNDERHÅLL

Tjänsten Drift & Underhåll anpassas helt och hållet efter dina behov. Vi skapar lösningar för alla aspekter av det löpande fastighetstekniska arbetet och vi kan även ta ansvar för åtgärder inom VVS, el, ventilation och byggservice. Ytterligare tjänster vi kan erbjuda är tillsynrondering, fjärrövervakning och 24-timmars jour året runt.

UPPFÖLJNING & RAPPORTER

Noggrann statistik och energiuppföljning är nödvändiga verktyg för att säkerställa effektivt resursutnyttjande och god totalekonomi i den dagliga driften, samt för att skapa stabila underlag för den långsiktiga, strategiska planeringen. Med hjälp av oss får du snabb återkoppling på utförda åtgärder och löpande drift.

PROJEKTLEDNING & UTREDNINGAR

När det behövs speciella punktinsatser i fastighetsbeståndet, som exempelvis vid vattenskador, för mindre ombyggnader och reparationer av exempelvis tvättstugor kan du anlita oss som projektledare, eller för att utreda förutsättningarna och behoven av särskilda åtgärder.

Kundservicetjänster

Våra medarbetare är mycket kundorienterade och servicemedvetna. Det bidrar till att våra kundrelationer är goda och vi har ett gott ryckte på marknaden. Exempel på kundservicetjänster vi erbjuder är vaktmästeri och nyckelservice.

Kontakta oss

Varmt välkommen att kontakta oss om du har några frågor om våra tjänster eller vill anlita oss. Fyll bara i formuläret här intill och vi återkommer till dig snarast.