Vi välkomnar Henrik Virro som VD på PEMA Partner och ser fram emot ett givande samarbete.

2022 - 00 - 00

 Henrik uttrycker att siktet är inställt - "PEMA Partner blir en utmanare inom facility management att räkna med". #PEMApartner #pemapeople