Västerås Stad väljer Pema Partner

Under våren har Västerås stad upphandlat den tekniska driften och förvaltningen av sitt fastighetsbestånd. Upphandlingen var fördelat på tre olika områden kopplat till vilken verksamhet som bedrivs i fastigheterna; Skolor, Särskilt boende och Verksamhetslokaler. Till vår stora glädje tilldelades vi två av de tre områdena; Skolor och Särskilt boende, i hård konkurrens med andra aktörer på marknaden. Avtalet löper i sju år inklusive två förlängningsoptioner. 


Denna upphandling var av stort strategiskt intresse för oss på Pema Partner, då Västerås är navet i den viktiga geografiska marknaden Mälardalen och med denna entreprenad är vi nu etablerade från i höst. Vi ser med stor tillförsikt och ödmjuk inställning till att få förtroendet av Västerås Stad att tillsammans både bibehålla och förbättra fastigheternas värde för invånarna i Västerås. 


SENASTE ARTIKLARNA