Vi välkomnar Henrik Virro som VD på PEMA Partner och ser fram emot ett givande samarbete!

2022 - 00 - 00

Häromdagen förvärvades ”Luftteknik i Tjust AB” av Pema Partner AB. Luftteknik har sin bas i Västervik men verkar även i andra delar av Östergötland och i Småland. Bolaget arbetar med ventilation i alla miljöer och med alla områden såsom fastigheter, industri, offentliga lokaler, butiker och bostadsventilation.

”Förvärvet följer den strategiska plan jag presenterade för ägarna av Pema Partner när jag tillträdde som VD i april förra året. Extra glädjande med detta förvärv är att vi etablerar oss på en ny ort, Västervik, och utökar vårt redan breda erbjudande till Fastighetsägare och förvaltare med att nu även kunna leverera ventilationsarbeten.” Säger Henrik Virro, VD på Pema Partner.

#ventilation #Västervik #fastigheter