Pema Partner gör ännu ett förvärv inom ventilationsteknik!

2022 - 00 - 00

Pema Partners tillväxtresa fortsätter med ytterligare ett förvärv av ett bolag inom ventilationsområdet; ”Lufttema AB Östergötland” är beläget i Norsholm utmed E4:an mellan Norrköping och Linköping. Lufttemas uppdrag sträcker sig från projekt i stora och små industrier till kontor och offentliga byggnader. Företaget tillhandahåller alla förekommande tjänster inom luftbehandlingsområdet d.v.s. allt från projektering till installation och eftermarknad med service och underhållskontrakt, samt utförande av OVK (obligatorisk ventilationskontroll) på alla typer av fastigheter.

 
”Vi ser att kompetens och erfarenhet inom ventilationsområdet stärker Pema Partners varumärke och vi blir en ännu mer intressant samarbetspartner till nya kunder i vår bransch.”, menar Henrik Virro, VD på Pema Partner. 

#PemaPartner #Lufttema #Ventilationsteknik