Pema Partner gör ännu ett förvärv inom ventilationsområdet!

Häromdagen förvärvades ”Luftteknik i Tjust AB” av Pema Partner AB. Luftteknik har sin bas i Västervik men verkar även i andra delar av Östergötland och i Småland. Bolaget arbetar med ventilation i alla miljöer och med alla områden såsom fastigheter, industri, offentliga lokaler, butiker och bostadsventilation.

SENASTE ARTIKLARNA