Pema Partner får förnyat förtroende från Linköpings kommun.

2022 - 00 - 00

Pema Partner har sedan 2018 innehaft avtalet gällande fastighetsförvaltning till Linköpings kommun. Efter fyra år var det dags för en ny konkurrensutsatt upphandling enligt LOU, vilken i dagarna blev klar och Pema Partner tilldelades kontraktet för en ny fyraårs period.

”Mycket glädjande att vi vann denna upphandling i tuff konkurrens, då det kan vara en större utmaning att vinna en upphandling där man är den befintliga leverantören”, menar Fredrik Linder, affärsutvecklingschef.

”Ja, och för vår verksamhet i Linköping är detta avtalet mycket viktigt och både jag och mina medarbetare ser fram emot att fortsätta leverera en kvalitativ fastighetsförvaltning i ett konstruktivt samarbete med kommunen”, fyller Joakim S., driftchef i Linköping, i. 

#PemaPartner #LinköpingsKommun