Pema Partner får förnyat förtroende från Linköpings kommun

Pema Partner har sedan 2018 innehaft avtalet gällande fastighetsförvaltning till Linköpings kommun. Efter fyra år var det dags för en ny konkurrensutsatt upphandling enligt LOU, vilken i dagarna blev klar och Pema Partner tilldelades kontraktet för en ny fyraårs period.

”Mycket glädjande att vi vann denna upphandling i tuff konkurrens, då det kan vara en större utmaning att vinna en upphandling där man är den befintliga leverantören”, menar Fredrik Linder, affärsutvecklingschef.

SENASTE ARTIKLARNA