Pema Partner tilldelas förnyade ISO-certifikat!

Pema Partner har sedan Maj 2001 innehaft ISO-certifikat gällande ledningssystemet inom tre områden; ISO 9001 Kvalitet, ISO 14001 Miljö och ISO 45001 Arbetsmiljö.


Certifikaten revideras vart 3:e år och tidigare certifikat gick ut i maj 2022. Därav har företaget genomgått en omfattande revidering av ledningssystemet under dec -21 – feb. -22.


Arbetet har letts av vår KMA-ansvarige Preben Nesheim som är mycket glad över det lyckade resultatet. 

– Med tanke på att vi, inklusive mig själv, är många som är nya på Pema sedan förra året är jag stolt och glad över det engagemang som alla berörda i företaget visat under förberedelser inför, och under revisionen. 


Fredrik Linder som ansvarar för försäljning fyller i:
– Certifikaten är mycket viktiga dokument vid offentliga upphandlingar som vi ofta deltar i, och stort tack till alla som bidragit i att säkra ännu en 3-årsperiod med giltiga certifikat.


SENASTE ARTIKLARNA