Ring Skicka e-post

Kundtjänst: 011-13 04 20

Upplevelsen av en fastighet börjar långt innan man kliver in genom entrén.

Därför är utemiljön en central och självklar del av helhetsintrycket, och en bidragande faktor till det upplevda värdet av fastigheten. Pema Partner är experter på att sköta och utveckla utemiljöer, så att de bidrar till ett gott första intryck och långsiktigt värde för boende, verksamheter och besökare.

Våra tjänster inom Utemiljö

Varje utemiljö erbjuder unika behov och möjligheter. Därför ska du se tjänsterna nedan som ett smörgåsbord. Med utgångspunkt från dem sätter vi samman anpassade lösningar för enskilda fastigheter eller hela bestånd.

Gröna rum och ytor

Pema Partner kan ta hand om det gröna rummet i alla avseenden: Anläggning och skötsel av planteringar och gräsmattor. Beskärningsarbeten, trädfällning och häckklippning. Och givetvis lövröjning på hösten.

Säkerhet & Tillgänglighet

Effektiv snöröjning, halkbekämpning och isborttagning tillhör vinterns absoluta måsten. Pema Partner erbjuder moderna maskiner, serviceinriktad personal och möjlighet att anpassa graden av beredskap till individuella krav. Sandupptagning på våren och underhållssopning året runt tillhör också tjänstepaletten.

Sten & Snickeri

Vi erbjuder alla former av betong-, sten- och snickeriarbeten för utemiljön. Vi kan ta helt eller delvis ansvar för projektet och tillhandahåller de resurser som krävs för plattläggning, stensättning och byggnation av murar, plank och staket.

Lek & Fritid

Ändamålsenliga, godkända och trygga lekplatser är en självklarhet i ett modernt bostadsområde. Pema Partner har behörighet att kontrollera och besikta lekplatser, och vi kan dessutom ta hand om löpande underhåll, reparationer och nyinstallationer. Underhåll av bänkar, bord och andra bekvämligheter hör också till ett normalt åtagande.