Ring Skicka e-post

Kundtjänst: 011-13 04 20

Vi gör fastigheter effektiva, funktionella och attraktiva

Med hjälp av våra serviceinriktade och professionella medarbetare får du den bästa kombinationen av affärsnytta, klimatnytta och attraktiva miljöer som skapar långsiktigt värde för människor och verksamheter.

Våra tjänster inom fastighetsförvaltning

Inom ramen för de nämnda tjänsteområdena finns många olika nyttor som du kan ta del av. Kontakta oss gärna för en förutsättningslös diskussion. På basis av dina driftkrav och strategier för framtiden skapar vi en lösning som är speciellt anpassad för dina behov.

Drift & Underhåll

Tjänsten Drift & Underhåll anpassas helt och hållet efter dina behov. Vi skapar lösningar för alla aspekter av det löpande fastighetstekniska arbetet och vi kan även ta ansvar för åtgärder inom VVS, el, ventilation och byggservice. Tillsynsrondering, fjärrövervakning och 24-timmars jour året runt tillhör också området.

Projektledning & Utredningar

När det behövs speciella punktinsatser i fastighetsbeståndet, som exempelvis vattenskador, mindre ombyggnader och reparationer tvättstugor kan du anlita oss på Pema Partner för att leda och genomföra projekt, eller för att utreda förutsättningarna och behoven av särskilda åtgärder.

Uppföljning & Rapporter

Noggrann statistik och energiuppföljning är nödvändiga verktyg för att säkerställa effektivt resursutnyttjande och god totalekonomi i den dagliga driften, och för att skapa stabila underlag för den långsiktiga, strategiska planeringen. Med hjälp av Pema Partner får du snabb återkoppling på utförda åtgärder och löpande drift.

Kundservice

Pema Partners kundorienterade och mycket service-medvetna medarbetare bidrar till goda kundrelationer och gott rykte på marknaden. Vaktmästeri och nyckelservice är exempel på våra kundservicetjänster.