Ring Skicka e-post

Kundtjänst: 011-13 04 20

Bättre driftekonomi och ökat värde på fastigheterna

När du anlitar oss på Pema Partner får du personlig rådgivning och kvalificerade tjänster som skapar ekonomiskt och miljömässigt värde redan från start.

Våra tjänster inom energieffektivisering

Behöver du en komplett energipartner eller hjälp med punktinsatser? Baserat på vårt tjänsteutbud och eventuella tillkommande önskemål från din sida sätter vi samman rätt lösning åt dig. Kontakta Pema Partner när du behöver energieffektiviseringslösningar som gör verklig skillnad.

STUDIEN

Våra energiexperter genomför ett analysarbete som ger dig ett underlag för kort- och långsiktiga energi-effektiviseringsåtgärder. Energistudien innehåller följande delar:

Energikarläggning

Energikarläggning av fastighetens/fastigheternas energi-förbrukning baserad på befintlig statistik.

Energibesiktning

Energibesiktning med mätningar, loggningar och dokumentation som sedan utmynnar i alternativa åtgärdsförslag.

Energikalkyl

Energikalkyl som via beräkningar redovisar den potentiella energibesparingen per åtgärdsförslag.

Energioptimering

Driftoptimering

Driftoptimering är en process där vi trimmar, förbättrar, uppdaterar och övervakar anläggningarna i syfte att spara energi. Utgångspunkten är att optimera den befintliga energitekniska utrustningen i fastigheten, och vid behov ger vi förslag på ytterligare effektivitetsförbättrande åtgärder.

Undertrycksavgasning

Vi gör en behandling av ert kyl- och värmesystem som tar bort gashalter och magnetit i systemet. Detta leder till bättre värmeöverföring och cirkulation, samt minskar risken för korrosion och ljudproblem.

Energirekommendation

Energirekommendation avrapporteras; vi ger våra rekommendationer och för en dialog med dig om lämpliga åtgärder och hur de kan genomföras på bästa sätt. I nästa steg kan du välja mellan att genomföra åtgärderna med hjälp av egna resurser eller genom att ta del av våra tilläggstjänster - se nedan.

Termografering

Vi kan hjälpa till att upptäcka och lokalisera energiläckor i din fastighet eller värmeproblem i golvvärmesystem.

Energiuppföljning

En rad faktorer påverkar energiförbrukningen i en fastighet och därför är det så viktigt att bevaka variationer och avvikelser över tid. Våra energiexperter tar ansvaret för att analysera och tolka den löpande energianvändningen. Hur ser förbrukningen ut när ingen verksamhet pågår? När och varför blir det toppar? Har du elabonnemang som matchar behoven och ger rätt ekonomi? Med Pema Partners löpande energiuppföljning får du svar på alla dessa och ännu fler frågor – svar som hjälper dig sänka kostnaderna och göra miljönytta på en och samma gång.