Ring Skicka e-post

Kundtjänst: 011-13 04 20

Våra tjänster omfattar alla delar av arenan eller anläggningen, oavsett typ eller storlek

Vi hanterar allt från arenor och ishallar för högsta divisionen, till den lilla idrottsplatsen för den lokala breddidrotten.

Våra tjänster inom Arenaservice

Vår långa erfarenhet av Arenaservice på alla nivåer, med många starka referensuppdrag och spetskompetens inom modern arenaskötsel gör oss till en av de mest kompletta tjänsteleverantörerna inom området. Att vi dessutom brinner för idrott innebär extra starkt engagemang och förståelse för dina utmaningar.

Drift & Underhåll

Tjänsten Drift & Underhåll är basen i Pema Partners erbjudande. Vi anpassar innehållet och servicen helt och hållet efter storleken på anläggningen och de särskilda behov som föreligger avseende typen av aktiviteter, besöksvolym, antal utövare, kommersiella krav, säkerhetskrav, hållbarhetskrav etc.

Heltäckande lösningar

Utöver tjänsterna inom Arenaservice kan du även koppla till utvalda tjänster inom verksamhetsområdena Fastighetsförvaltning, Energieffektivisering och Utemiljö. Resultatet blir en totallösning som ger full kontroll över alla delar av anläggningen avseende funktion, miljö, driftsäkerhet, energiförbrukning och totalekonomi.

Projekt & Specialisttjänster

Pema Partner erbjuder även tjänster och expertkompetens för olika punktinsatser på anläggningen. Det kan handla om renovering av fotbollsplaner, energieffektivisering, projektleding av ROT-åtgärder eller konsultation inom arenautveckling.

Kund- & Evenemangsservice

Vaktmästeri och nyckelservice är bastjänsterna. Ovanpå det kan vi erbjuda lösningar och personal för musik och andra kundnära tjänster i samband med evenemang.

Exempel på miljöer:

  • Fotbollsarenor
  • Friidrottsarenor
  • Inomhusidrottsarenor och gymnastiksalar
  • Ishallar och konstis utomhus
  • Friluftsanläggningar
  • Skidspår och elljusspår

SAAB Arena

För information om SAAB Arena - Klicka här!

Parken